ЕЛЀЙНО

ЕЛЀЙНО нареч. Книж. 1. Ласкаво, благо. Аз гледах как ръцете скръстваше старика / и как ги вдигаше елейно към небето. О. Орлинов, П, 71.

2. Престорено, сладникаво, угоднически. В предизборната си реч кандидатът за президент говори елейно, че ще удовлетвори народните желания.

Списък на думите по буква