ЕЛЕКТРИЗА̀ЦИЯ

ЕЛЕКТРИЗА̀ЦИЯ, мн. няма, ж. 1. Физ. Зареждане на някакво тяло с електричество чрез триене, по индукция и пр.; наелектризиране.

2. Мед. Различни методи на лечение и рехабилитация чрез електричество. Електризация на лицевия нерв.

Списък на думите по буква