ЕЛЕКТРИЗЍРАМ

ЕЛЕКТРИЗЍРАМ, ‑аш, несв. и св., прех. Рядко. 1. Физ. Възбуждам електричество, зареждам с електричество тяло, вещество, среда и под., като им придавам електрически свойства; наелектризирам. Електризирам чрез механично триене.

2. Прен. Създавам, предизвиквам висока степен на емоционално и нервно напрежение, възбуда у някого; възбуждам, наелектризирам. Въпросът е в туй, че буржоазията,.., отдавна се отказва от провъзгласените от нея революционни принципи, които съставляваха ръководещ факел на цялата ѝ умствена деятелност до победата ѝ над стария свят и които будиха и наелектризираха народните маси. Д. Благоев, ЛКС, 151. Гърмял Добролюбов, електризирал Чернишевски, с една реч, епохата и духовете по това време били такива в Русия, каквито били във Франция в навечерието на великото движение — 1793 г. З. Стоянов, ХБ, 88. Това тяхно [на народните представители] мъжество електризира цял народ: сичките граждани в Парис скочиха на крак, за да ги бранят против неприятелите им. Лет., 1872, 184. електризирам се страд., възвр. и взаим. от електризирам. Такива остри завивки, облекла възбуждали електриката в тялото. Болни хора нарочно имат машини да се елктризират, а ние ще, най-лесно, и без машини да правим опити по електризирането в селските остри завивки. Ил. Блъсков, ДБ, 91.

ЕЛЕКТРИЗЍРАМ СЕ несв. и св., непрех. 1. Физ. Придобивам електрически свойства; наелктризирам се. При триене телата се електризират.

2. Прен.Достигам висока степен на нервно и емоционално напрежение; наелектризирам се, възбуждам се. Почти цял град сякаш че се елктризира, сичките граждане, стари и млади, от ден на ден ставаха по-ученолюбиви и по-просветолюбиви. Ч, 1875, кн. 3, 102.

Списък на думите по буква