ЕЛЕКТРИФИКАЦИО̀НЕН

ЕЛЕКТРИФИКАЦИО̀НЕН, ‑нна, ‑нно, мн. ‑нни. Техн. Прил. от електрификация. Особено внимание ще бъде посветено за бързото преодоляване на кризата в енергоснабдяването, като се изгради една цялостна електрификационна система. △ Електрификационна мрежа. Електрификационен район.

Списък на думите по буква