ЕЛЕКТРИФИКА̀ЦИЯ

ЕЛЕКТРИФИКА̀ЦИЯ ж. Техн. Внедряване на електрическата енергия в промишлеността, в селското стопанство, в транспорта и в бита; електрифициране. Електрификацията на селата е едно от тези мероприятия, без които са невъзможни.. културното и битовото издигане на населението. Т. Горанов и др., ПА, 384. Електрификация на всички отрасли в промишлеността и селското стопанство. Електрификация на железопътния транспорт. Комисия по електрификация. Министрество на електрификацията. // Снабдяване на дадено място, даден обект с електроенергия, прокарване на елктричество с изграждане на електрическа мрежа; електрифициране. Старият цял живот е тичал да оправя селските работи.. Старият тичаше за воодснабдяването, за електрификацията. С. Северняк, ВСД, 75-76. Всяка година електрификацията на тази железопътна линия ще дава икономия 150 000 тона пернишки каменни въглеща. К, 1963, кн. 8, 27. Електрификация на пещерата и околните туристически обекти.

— От гр. _λεκτρον 'кехлибар' + лат. facio 'правя' през рус. электрификация.

Списък на думите по буква