ЕЛЕКТРИФИЦЍРАМ

ЕЛЕКТРИФИЦЍРАМ, ‑аш, несв. и св., прех. Въвеждам в употреба, използвам елек‑

трическа енергия в промишлеността, в селското стопанство, транспорта и бита; извършвам електрификация. Няма как, ще електрифицираме страната. Д. Кисьов, Щ, 79. // Снабдявам с електрическа енергия някое място, някакъв обект, прекарвам някъде електричество като изграждам електрическа мрежа. — Като електрифицираме селото и окачим една голяма лампа пред селсъвета, та и при облачно време пак ще ни грее луната. РД, 1950, бр. 217, 2. Той ѝ електрифицира пилчарника. Хубаво, ама си уплете сърдечните жици. Залюби Росана. Тарас, СГ, 59. Но най-много се прочу той, когато електрифицира училищния часовник. Ст. Даскалов, ЕС, 56. До края на годината ще елктрифицираме три стопански двора. електрифицирам се страд.

ЕЛЕКТРИФИЦЍРАМ СЕ несв. и св., непрех. Разг. Снабдявам се с електроенергия, прокарвам електричество в място, където живея, работя. Заговори се, че ние можем да се електрифицираме, стига само да се намери едно динамо отнякъде, и да се тури на воденицата. Й. Радичков, В, 90. Селата Слатина — Ловешко, Ръжево Конаре — Пловдивско,.. и много др. се електрифицираха и радиофицираха. ОФ, 1950, бр. 1843, 2.

— От нем. elektrifizieren.

Списък на думите по буква