ЕЛЕКТРИФИЦЍРАНЕ

ЕЛЕКТРИФИЦЍРАНЕ, мн. няма, ср. Отгл. същ. от електрифицирам и от електрифицирам се; електрификация. Изходът на Рабишката пещера сега след нейното благоустрояване и електрифициране има едно извито каменно стълбище с железен парапет. М. Тошков и др., НР II, 138. Електрифициране на страната. Електрифициране на селото.

Списък на думите по буква