ЕЛЕКТРЍЧЕН

ЕЛЕКТРЍЧЕН, ‑чна, ‑чно, мн. ‑чни, прил. Електрически. Пред големия електричен стълб до училището стоеше човек с каскет и потупваше на едно място! М. Грубешлиева, ПИУ, 305. Асфалтираните улици отражаваха ту зеленикавите, ту оранжеви, ту червени отражения на осветените витрини и ярките електрични лампи по улиците. Ас. Златаров, Избр. съч. III, 279. Атомът,.., се състои от едно ядро, което носи положителен електричен товар от електрони, които обикалят около ядрото, и от неутрални частици, които се намират в самото ядро. Г. Томалевски, АН, 312. Източникът на електричен ток и проводниците, свързани за полюсите му, образуват затворена електрична велига. Винаги по такава затворена верига протича електричен ток. Физ. Х кл, 1958, 86. За наелектризираните тела, които действуват на околните тела с електрични сили, казваме, че са електрично натоварени. Физ. Х кл, 1965, 104. Свободният азот от въздуха при електричните явления в атмосферата се превръща в амоняк, или окиси, които с валежите падат на земната повърхност. П. Боянов, П, 58. Ти целият скован от злоба си / о, шумен и разблуден град, / и твойте електрични глобуси / всуе тъй празнично блестят! Хр. Смирненски, Съч. I, 28.

Списък на думите по буква