ЕЛЕКТРЍЧНОСТ

ЕЛЕКТРЍЧНОСТ, ‑тта̀, мн. няма, ж. Остар. Отвл. същ. от електричен. Ако би поискали да съсилим електричеството в нашето тяло,.., възможно е, щото ние с изкуствената (металическата) електричност да действуваме съвсем противоположно и т.н. Лет., 1876, 92. Тук ще споменем нещо и за друго едно електричество, възбуждано пак с електричество и магнетизъм и наречено индуктна електричност, която е направила в последно време твърде голям успех. Лет., 1876, 95.

Списък на думите по буква