ЕЛЕКТРОАВТОМА̀Т

ЕЛЕКТРОАВТОМА̀Т м. Техн. Устройство, автомат с различно предназначение, което действа чрез електричество. Електроавтоматът заключваше вратата безшумно.

Списък на думите по буква