ЕЛЕКТРОАКУСТЍЧЕН

ЕЛЕКТРОАКУСТЍЧЕН, ‑чна, ‑чно, мн. ‑чни, прил. Техн. Който се отнася до електроакустика. Слуховото апаратче е всъщност една миниатюрна електронна апаратура, в чието създаване вземат участие едни от най-съвременните постижения на електроакустичната техника.

Ц. Цанев и др., ЧП, 155. В специалността икономика на промишлеността за база [учебна] ще служи икономиката на новия електроакустичен завод. НМ, 1961, бр. 206, 2. Електроакустични апарати. Електроакустични преобразуватели. Електроакустичен метод.

◊ Електроакустични измервания. Физ. Измерване на акустични величини, звуково налягане и др. чрез прилагане на електроакустика.

Списък на думите по буква