ЕЛЕКТРОАНА̀ЛИЗ

ЕЛЕКТРОАНА̀ЛИЗ м. Хим. Метод за анализ на веществата, който се основава на изолирането и разделянето им чрез електролиза. Едно видоизменение на тегловния анализ представлява електроанализът. Той се основава на утаяването на метали (в някои случаи и на метални окиси) посредством електролиза. Н. Пенчев и др., КАХ, 263.

Списък на думите по буква