ЕЛЕКТРОАПАРА̀Т

ЕЛЕКТРОАПАРА̀Т м. Техн. Уред, който действа чрез електричество и служи за измерване силата и напрежението на електричеството. Едрите чисти късове се използуват за украшения,.., а нечистият тъмен янтар се използува в лаковата индустрия и като висококачествен изолиращ материал, особено при точни измерителни електроапарати за висока честота. Н. Николов, М, 324. В близките години особено място ще заеме производството на петролни съоръжения,.., електроапарати, електромотори и др. ВН, 1960, бр. 2624, 1.

Списък на думите по буква