ЕЛЕКТРОАПАРАТУ̀РА

ЕЛЕКТРОАПАРАТУ̀РА ж. Обикн. събир. Техн. Апаратура, която действа с помощта на електрическа енергия. В шестте отдела на изложбата — електронноизмерителни апарати, електроапаратури за ниско напрежение,.., са показани най-разнообразни уреди и апарати, които намират широко приложение в лабораториите, в промишлеността и в поддържането на радиоапаратите, телевизионните и други апарати. ВН, 1961, бр. 3096, 1. В България се изпращат от Молдавия различни видове стругове, електроапаратура, различни видове помпи,.., захар и много други. ВН, 1964, бр. 3876, 1. Цялата електроапаратура е поместена в шкафтабло.

Списък на думите по буква