ЕЛЕКТРОАРМАТУ̀РА

ЕЛЕКТРОАРМАТУ̀РА ж. Техн. Съвкупност от прибори и устройства, измервателни и др. уреди (термометри, манометри, клапани и др.) към електрическа инсталация. Чрез пресоване на пластмасите могат да се произвеждат различни строителни електроарматури, водосточни и тръбопроводни елементи и др. ВН, 1959, бр. 2522, 2.

Списък на думите по буква