ЕЛЕКТРОВА̀КУУМ

ЕЛЕКТРОВА̀КУУМ м. Физ. Физическа система, при която електрическият ток протича в условията на вакуум. Процесът създава електровакуум.

Списък на думите по буква