ЕЛЕКТРОВА̀КУУМЕН

ЕЛЕКТРОВА̀КУУМЕН, ‑мна, ‑мно, мн. ‑мни, прил. Техн. 1. За уред, осветително тяло — в който електрическият ток протича чрез вакуум. За производството на полупроводници се употребяват германий, индий, телур, селен и др. Тези елементи намират приложение и за изработване на евтини електровакуумни лампи в радиотехниката, телевизионни приемници. Хим. IХ кл, 1965, 105. Третото голямо направление в развитието на физиката у нас за изтеклите 25 години са радиофизиката и физическата електроника, към които трябва да отнесем още физиката на електровакуумните прибори и част от приложната електроника. Вселена 69, ХХХI. Електровакуумен токоизправител.

2. Който се отнася до такива уреди. Големи са перспективите и пред базата за техническо развитие на осветителната и електровакуумна техника. НА, 1964, бр. 4740, 1. Трябваше да бъдат преодолени редица трудности, поради това, че у нас няма подобно електровакуумно производство. НТМ, 1961, кн. 4, 3.

Списък на думите по буква