ЕЛЕКТРОВИБРА̀ТОР

ЕЛЕКТРОВИБРА̀ТОР м. Техн. Вибратор, който се привежда в действие с помощта на електрически ток; електрически вибратор. При работа с електровибратор последният трябва да се заземи, а работниците да бъдат снабдени с гумени ръкавици и гумени обувки. В. Брънеков и др., СД, 182.

Списък на думите по буква