ЕЛЕКТРОВО̀З

ЕЛЕКТРОВО̀З м. 1. Локомотив, който се движи с електрически двигател. Електровозът мина край нея.. на път за тунела, повлякъл след себе си върволица от празни, разхлопани вагони. Т. Монов, СЧ, 120. Мощен електровоз тегли специалния влак, който лети със скорост на куриерски влак. ВН, 1961, бр. 3146, 1. В стремежа си да поевтинява превоза колективът на електрическото локомотивно депо всячески пести електроенергия. Това машинистите постигат, като изключват моторите на електровозите на всички гари, където влакът престоява повече от три минути. ВН, 1964, бр. 3865, 1.

2. Електрокар. На главния извоз на рудника.. гумените ленти са заменени вече с електровози, които подобряват и поевтиняват извоза. ОФ, 1958, бр. 4426, 1.

— Рус. электровоз.

Списък на думите по буква