ЕЛЕКТРОГЕНЕРА̀ТОР

ЕЛЕКТРОГЕНЕРА̀ТОР м. Техн. Генератор на електрически ток. Този процес [в атомния реактор] протича с отделянето на огромно количество топлина, която се използва за получаване на водна пара. Получената пара върти парна турбина, а тя привежда в действие електрогенератор, който произвежда електрически ток. Р. Радулов, ИГ, 113. При водните турбини, които най-често се използуват за добиване на електрическа енергия чрез задвижваните от тях електрогенератори, се налага постоянно регулиране на оборотите им. Ст. Михайлов и др., ГМ, 172.

Списък на думите по буква