ЕЛЕКТРОДВИГА̀ТЕЛ

ЕЛЕКТРОДВИГА̀ТЕЛ, ‑ят, ‑я, мн. ‑и, след числ. ‑я, м. Техн. Машина, която превръща електрическата енергия в механична и се използва в транспорта, промишлеността и др.; електрически двигател, електромотор. Задействуването на кинопрожекционните машини може да става ръчно или посредством електродвигател. Й. Венов и др., К, 75. У нас се произвеждат различни видове машини — стругове, фрезмашини,.., електродвигатели и трансформатори, електрокари,.. и много други машини. Маш. IХ кл, 3. Риболовците [в океана],.., са обикновено, млади хора, технически грамотни, умеещи да работят с различни сложни механизми:.., електродвигатели, хладилни съоръжения и т.н. Д. Богданов, ТА, 74-75. Към електромеханичните часовници спадат и така наречените синхронни часовници, които всъщност представляват синхронни електродвигатели. Е. Чичов, В, 3.

Списък на думите по буква