ЕЛЕКТРОДВИГА̀ТЕЛЧЕ

ЕЛЕКТРОДВИГА̀ТЕЛЧЕ, мн. ‑та, ср. Разг. Умал. от електродвигател. За разбъркване на разтвора при електролизата се използуват стъклени бъркалки или спираловидният анод, на които се дава въртеливо движение с електродвигателче. М. Кожухаров и др., АХ, 398.

Списък на думите по буква