ЕЛЕКТРОДВЍЖЕЩ

ЕЛЕКТРОДВЍЖЕЩ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Обикн. в съчет.: Електродвижеща сила. Физ. Количеството работа, извършена от един източник на ток за пренасяне на единица електрически товар по веригата, вследствие на която възниква електрическо напрежение. Когато във веригата използуваме източници с различни електродвижещи сили, например като вземем вместо един повече акумулатори или галванични елементи, чрез измерителните уреди установяваме, че напрежението в краищата на проводника и силата на тока през него се изменят. Физ. Х кл, 1958, 91. Измерването на електродвижещата сила се извършва най-просто с галванометър. Ст. Христов и др., РЛУ, 76. Всеки галваничен елемент се характеризира с присъща нему електродвижеща сила (е. д. с.). К. Кулелиев и др., Ф, 185.

Списък на думите по буква