ЕЛЕКТРОДИАГНО̀СТИКА

ЕЛЕКТРОДИАГНО̀СТИКА ж. Мед. Установяване здравното състояние на части от тялото, на отделни органи и тъкани, чрез електрофизически методи (електрокардиография, електромиография и др.). В научноизследователските институти са въведени нови медицински инструменти и апарати за електродиагностика.

Списък на думите по буква