ЕЛЕКТРОДИАЛЍЗА

ЕЛЕКТРОДИАЛЍЗА, мн. няма, ж. Хим. Метод за очистване на колоидните разтвори посредством диализа, скоростта на която е увеличена чрез електрично поле. Йонообменните мембрани се употребяват в редица електрохимични процеси и особено при електродиализата. Л. Дряновска-Нонинска, ЙСЧ, 46. За ускоряване на диализата се прибягва да електродиализа. К. Кулелиев и др., Ф, 218. // Мед. Този метод като лечебна операция.

Списък на думите по буква