ЕЛЕКТРОДИНАМЍЧЕН

ЕЛЕКТРОДИНАМЍЧЕН, ‑чна, ‑чно, мн. ‑чни, прил. Физ. Който е свързан с явленията в електродинамиката, който се основава на тези явления; електродинамически. Мощността на постоянния ток се измерва или с амперметър и волтметър, или със специален уред, наречен електродинамичен ватметър, който съчетава принципното устройство на амперметъра и волтметъра. Физ. Х кл, 1965, 153. Електроизмервателните апарати могат да се класифицират по няколко признака. Според принципа на действие или системата апаратите биват: магнитоелектрически, електромагнитни, електродинамични, индукционни, топлинни и др. Ел. ХI кл, 1965, 69-70. Електродинамично поле.

◊ Електродинамичен микрофон. Техн. Микрофон, чиято мембрана е метална лента, в условията на магнитно поле, като при трептенето ѝ се отбелязват променливи токове, отговарящи на звуковите вълни, предизвикали трептенето, който има приложение в редица електроакустични апарати.

Списък на думите по буква