ЕЛЕКТРОДОБЍВЕН

ЕЛЕКТРОДОБЍВЕН, ‑вна, ‑вно, мн. ‑вни, прил. Който се отнася до електродобив. Завършен беше и Баташкия водносилов път, на който бяха построени няколко електродобивни станции. Ист. VII кл, 177. В строеж са редица парни и водни електрически централи и язовири, които,.., завършени, ще утроят мощността на нашето електродобивно стопанство.Електродобивен агрегат. Електродобивна индустрия. Електродобивна централа. Електродобивен язовир.

Списък на думите по буква