ЕЛЕКТРОДОЀНЕ

ЕЛЕКТРОДОЀНЕ, мн. няма, ж. Доене на крави с електрически доилен апарат. Във фермата се прилага електродоене, подвозът на храната и поенето на кравите е механизирано. ОФ, 1950, бр. 1874, 2.

Списък на думите по буква