ЕЛЕКТРОДЪ̀ГОВ

ЕЛЕКТРОДЪ̀ГОВ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Техн. Който е свързан с използване на високата температура на електрическата дъга в различни промишлени процеси и технологии. Електродъгова пещ. Електродъгова температура.

◊ Електродъгово заваряване. Техн. Начин за неразглобяемо съединяване на метали чрез стопяване на заваряваните краища с топлината на електрическа дъга. С електродъгово заваряване се съединяват почти всички черни и цветни метали, като в зависимост от вида и дебелината на заваряемия метал се определят големината на тока (..) и диаметъра на електрода. Маш. IХ кл, 209. Според начина, по който се получава необходимата за заваряването топлина, се разграничават газопламъчно, електродъгово [заваряване].. и др. Осн. соц. пр IХ кл, 75.

Списък на думите по буква