ЕЛЕКТРОЕНЀРГИЯ

ЕЛЕКТРОЕНЀРГИЯ, мн. няма, ж. Енергията на електрическия ток, обикн. в нейното най-широко приложение в промишлеността, транспорта, бита и др.; електрическа енергия. Градът не се виждаше, затиснат от облаците и затъмнен поради недостиг на електроенергия. Д. Добревски, БКН, 61-62. Имаме два пъти повече електроенергия на човек.., отколкото в Гърция. Д, 1990, бр. 6, 12. Бъдещият язовир ще напоява една площ от няколко стотици хиляди декара плодородна земя и ще дава милиони киловатчаса електроенергия за индустрията. РД, 1950, бр. 181, 3. Бордовата апаратура се захранва с електроенергия от химически и слънчеви източници. ВН, 1960, бр. 2881, 1. Производство на електроенергия. Атомна електроенергия.

Списък на думите по буква