ЕЛЕКТРОЕНЦЕФАЛОГРА̀МА

ЕЛЕКТРОЕНЦЕФАЛОГРА̀МА ж. Мед. Графична крива, получена при енцефалографията, която показва състоянието на мозъчната кора. С. И. Субботник, Ю. Е. Файнберг и П. Шпилберг изследвали 16 болни през време на пристъп и извън пристъп. Извън пристъпа открили промени в електроенцефалограмите на всички болни. Л. Томов и др. СВВМ, 20.

Списък на думите по буква