ЕЛЕКТРОЕНЦЕФАЛОГРА̀Ф

ЕЛЕКТРОЕНЦЕФАЛОГРА̀Ф м. Мед. Електрически апарат за установяване, измерване и графично записване на биотоковете, възникващи при дейността на главния мозък, който се използва за изследване и диагностика. Създаден е комплекс от електронни и медицински апарати за регистриране и анализиране биотоковете на мозъка на човека.. Комплексът се състои от.., електроенцефалограф. НТМ, 1961, кн. 5, 22. Влиянието на физическата дейност върху мозъчните процеси се измерва в електроенцефалограф. НТМ, 1961, кн. 11, 23.

Списък на думите по буква