ЕЛЕКТРОЕНЦЕФАЛОГРА̀ФИЯ

ЕЛЕКТРОЕНЦЕФАЛОГРА̀ФИЯ, мн. няма, ж. Мед. Метод за установяване, измерване и графично записване на биотокове, възникващи при дейността на мозъчните клетки, използван за изследване и диагностика на мозъка. Обективни методи за определяне на висшата дейност са:.. Електроенецефалография: Регистрират се биотоковете на мозъка. По кривите, които се получават, се съди за състоянието на нервните клетки. Л. Томов и др., СВВМ, 91-92. // Конкретна графична картина, графика,

получена при изследване на мозък с енцефалограф.

Списък на думите по буква