ЕЛЕКТРОЖЀН

ЕЛЕКТРОЖЀН м. Техн. Електрически уред за спояване и заваряване на метали чрез електрическа дъга. Крайщата на сгънатата стомана се заваряват на оксижен или електрожен. П. Цветков и др., ТОП, 133. Свистят електрожени и спойват железа и тръби. РД, 1961, бр. 290, 2. Скарлатов е свикнал да строи. Свистенето на електрожените, грохотът на крановете — това е неговият свят. РД, 1960, бр. 259, 2.

— От фр. électrogène 'който поражда, създава електричество'.

Списък на думите по буква