ЕЛЕКТРОЖЀНЕН

ЕЛЕКТРОЖЀНЕН, ‑нна, ‑нно, мн. ‑нни. Техн. Прил. от електрожен; електроженов. Електрическата заварка се разделя на две: електродъгова (електроженна) и контактна. Ст. Михайлов и др., ГМ, 8. Той [Давидко] надяна електроженната маска на главата си. Сложи електродите под лявата мишница. Взе кабела с ръкохватката и изчезна в отвора на големия бункер. НМ, 1963, бр. 303, 1. Вървяхме още петнайсетина минути из строежа през святкащи електроженни огньове. Ст. Стратиев, ПП, 67. Електроженен генератор. Електроженна бригада. Електроженна работилница. Специалисти по електроженни заварки.

Списък на думите по буква