ЕЛЕКТРОЖЀНОВ

ЕЛЕКТРОЖЀНОВ, ‑а, ‑о, мн. ‑и. Техн. Прил. от електрожен; електроженен. Електроженов апарат. Електроженова маска.

Списък на думите по буква