ЕЛЕКТРОЗАВА̀РКА

ЕЛЕКТРОЗАВА̀РКА ж. Спец. Електрическа заварка. Не са единични случаите в редица централи, където фланцовите съединения са заменени с електрозаварка на отделинте тръби, благодарение на което се постига намаляване броя на авариите в паропроводите. Я. Якимов, Т, 264. Електрозаварка на монтирани панели.

Списък на думите по буква