ЕЛЕКТРОЗАГРЯ̀ВАНЕ

ЕЛЕКТРОЗАГРЯ̀ВАНЕ, мн. няма, ср. Техн. Нагряване чрез пряко превръщане на електрическата енергия в топлинна (със съпротивление, волтова дъга или индукция). Допуска се също и прилагане на електрозагряване на част от зидарията над гредата на височина, не по-малка от 1/2 от отвора на гредата. Ив. Бончев, ЗК, 260. Електрозагряване на водата в турбината.

Списък на думите по буква