ЕЛЕКТРОЗАДВЍЖВАНЕ

ЕЛЕКТРОЗАДВЍЖВАНЕ, мн. ‑ия, ср. Техн. Задвижване с помощта на електрически механизъм. Многомоторно електрозадвижване. Специалист по електрозадвижване в текстилната промишленост. Автоматично управление на елктрозадвижването.

Списък на думите по буква