ЕЛЕКТРОЗАПА̀ЛВАНЕ

ЕЛЕКТРОЗАПА̀ЛВАНЕ ср. Техн. Процес на запалване, възпламеняване на гориво, газ, горивна смес и под., в горивна камера, пещ или друго промишлено съоръжение, апарат или двигател, при който се из‑

ползва електрическа искра, електрически ток. Електрозапалване на доменна пещ.

Списък на думите по буква