ЕЛЕКТРОЗО̀Л

ЕЛЕКТРОЗО̀Л м. Хим. Колоиден разтвор на метала зол, получен чрез дъгово изпразване между два елктрода от същия метал, потопени в дестилирана вода.

Списък на думите по буква