ЕЛЕКТРОИЗГРА̀ЖДАНЕ

ЕЛЕКТРОИЗГРА̀ЖДАНЕ, мн. ‑ия, ср. Техн. Изграждане на електрическа част от енергетичната база, напр. турбини, разпределителни устройства, подстанции и далекопроводи. От направените икономически и технически изследвания авторите установяват, че за периода до 1970 г. електроизграждането в нашата страна трябва да се насочи към интензивно строителство на термични централи с гориво от района на Марица-Изток. ВН, 1958, бр. 2131, 1.

Списък на думите по буква