ЕЛЕКТРОИЗОЛА̀ТОР

ЕЛЕКТРОИЗОЛА̀ТОР м. Техн. Вещество, материал и под., ко?то не е проводник, не провежда електрически ток и служи за изолиране на електрически ток; електрически изолатор. В химическите заводи се произвеждат голям брой разнообразни пластмаси с удивителни свойства. Те могат да бъдат леки, пъргави, топло- и електроизолатори, здрави като стомана и лесно обработваеми. Хим. VIII кл, 1965, 101. Висококачествен елктроизолатор. // Приспособление, уред и под. като част от електрически проводник, устройство, машина, изработени от такова вещество, материал, с цел изолация.

Списък на думите по буква