ЕЛЕКТРОИЗОЛА̀ТОРЕН

ЕЛЕКТРОИЗОЛА̀ТОРЕН, ‑рна, ‑рно, мн. ‑рни. Техн. Прил. от електроизолатор; електроизолационен. Шеллакът е много добър електроизолатор.. Намира широко приложение в столарството, използува се за елктроизолаторни материали, грамофонни плочи и др. Н. Николов, М, 324.

Списък на думите по буква