ЕЛЕКТРОИЗОЛАЦИО̀НЕН

ЕЛЕКТРОИЗОЛАЦИО̀НЕН, ‑нна, ‑нно, мн. ‑нни, прил. Техн. 1. Който се отнася до електроизолация, който е свързан с електроизолация; електроизолаторен. Характерни за гумата са следните свойства: голяма еластичност, достатъчна якост, малко износване и висока електроизолационна способност. Маш. IХ кл, 25. При 160-190° С гумата загубва електроизолационните си свойства и бързо се разрушава. Р. Радулов, ИГ, 107. В последно време особен интерес придобиха пластмасите,.. Главните им качества са голяма здравина и малко тегло,.., отлични топло- и електроизолационни качества,.., голяма термична издържливост,.. и пр. ВН, 1960, бр. 2606, 4. Електроизолационен щит.

2. За вещество, материал и под. — който има свойство да не пропуска електрически ток; електроизолаторен. При по-голямо съдържание на сяра в каучука се получава електроизолационен и химически устойчив материал. Маш. IХ кл, 25. Пластмасите се използуват за електроизолационни материали,.., за запазване на хранителни продукти от биологически въздействия и ферментационни явления и т. н. Й. Чолаков, НХП, 35. Тръбният нагревател представлява медна или месингова тръба, в която е поместена нагревателна спирала. Пространството между нея и тръбата е запълнено със силно пресована електроизолационна и топлопроводна материя. Г. Деянов и др., ЕДУ, 59. Електроизолационен лак.

3. Който се отнася до производство на материали, вещества, предмети с такова свойство. Сега предприятията на леката промишленост, на кабелната и електроизолационната промишленост,.. преработват в

изделия от различен характер около 1,000 тона пластмаси. ВН, 1958, бр. 2199, 2. Електроизолационно производство.

Списък на думите по буква