ЕЛЕКТРОИНЖЕНЀР

ЕЛЕКТРОИНЖЕНЀР м. Инженер — специалист по елктроинженерство. Като градушка се заизсипваха върху му безбройните въпроси на чичото и вуйчото. ‑... Така... Значи инженер, електроинженер... — И къде се губи толкова време? — В Белгия, Ганд, повече от двайсет години. Д. Калфов, Избр. разк., 225. Съвременната наука е толкова сложна по своя характер, че не са изключени случаите, при които електроинженерите проучват медицински въпроси. Ц. Цанев, АЧ, 9.

Списък на думите по буква