ЕЛЕКТРОИНЖЕНЀРЕН

ЕЛЕКТРОИНЖЕНЀРЕН, ‑рна, ‑рно, мн. ‑рни, прил. Който се отнася до електроинженер и до електроинженерство. Електроинженерни специалности. Електроинженерен факултет. Електроинженерна бригада.

Списък на думите по буква