ЕЛЕКТРОИНСТАЛА̀ЦИЯ

ЕЛЕКТРОИНСТАЛА̀ЦИЯ м. Техн. Съвкупност от всички табла, електрически машини, уреди и приспособления, с които е обзаведно едно промишлено предприятие, жилищна сграда, превозно средство и др. заедно с проводниците, по които става снабдяването им с елктроенергия. Пожарът вероятно е предизвикан от неизправност в електроинсталацията в сградата. △ Електроинсталацията е стара, на места пробита и трябва да се смени.△ Електроинсталация от екологични материали.

Списък на думите по буква