ЕЛЕКТРОКА̀БЕЛ

ЕЛЕКТРОКА̀БЕЛ м. Техн. Кабел за пренасяне на електрическа енергия в една електрическа система, от източника ѝ до някакъв уред или друг консуматор, или от едно място до друго; електрически кабел. През август миналата година бе пуснат в експлоатация електрокабелът през река Дунав за размяна на елктроенергия между Румънската народна република и нашата страна. РД, 1950, бр. 229, 3. В участък, където има електрокабели,.. почвата,.., трябва да се разработва внимателно и под непрекъснато наблюдение на специалист от техническия персонал. М. Брънеков и др., СД, 30.

Списък на думите по буква