ЕЛЕКТРОКА̀Р

ЕЛЕКТРОКА̀Р м. Техн. Безрелсова товароподемна транспортна машина, представляваща количка с гумени колела, движеща се чрез електродвигател, захранван от намиращи се в него акумулатори, която се изпол‑

зва за превоз на товари на малки разстояния. Хората са залутани във всички посоки — всеки носи нещо, пренася нещо.. По гарите електрокарите пренасят куфари и колетни пратки. Ст. Сивриев, ЗСБ, 181. Гъста навалица се движи сякаш безцелно по всички посоки между бучащите на първа скорост камиони и ловко циркулиращите електрокари. Б. Райнов, ГН, 145. Аз съм още нов и почти никого не познавам, ако не се смята чистачката в автобазата, леля Злата. и мъжът ѝ бай Драго, който кара един електрокар из заводския двор. К. Калчев, ДНГ, 12. Обект на търговски интереси бяха българските електрокари, дизелови локомотиви, стругове, бормашини. Ем. Мечкова, СМ, 50.

— От електро + англ. car 'кола'.

Списък на думите по буква